Domenii de competenta Daniel SCRADEANU

  1. STATISTICA

  2. HIDRAULICA SUBTERANA

  3. HIDROGEOLOGIE

  4. GEOLOGIA MEDIULUI

  5. MODELAREA PROCESELOR ECOLOGICE

  6. PROIECTAREA RETELELOR DE MONITORIZARE

  7. INVESTIGAREA ACVIFERELOR

  8. HAZARD SI RISC IN EVALUAREA RESURSELOR

  9. EVALUAREA IMPACTULUI ASUPRA SOLULUI

  10. HIDROGEOLOGIE APLICATA

>>>>Daniel SCRADEANU